річний звіт про діяльність закладу

 

 

 

 Шановні присутні!Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність завідуючої філією на посаді протягом 2022-2023 н.р.

   На цих зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування завідувача  Скаржинецькою гімназією філією Сальницького ліцею перед трудовим колективом, представниками місцевого самоврядування, радою школи, батьківським колективом.

   Я, як завідувач філією, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася статутом опорного закладу загальної середньої освіти,Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача філією, законодавством України, іншими нормативними документами.

І. Загальна інформація про школу.

   Загальноосвітня школа І-ІІ ст..с.Скаржинці  у 1924 році.Управління та фінансування здійснюється відділом освіти,культури, молоді і спорту Уланівської ТГ.

   У 2022-2023 н.р.у школі працювало 10 педагогічних працівників та 3 працівника з числа обслуговуючого персоналу.

   Навчання завершило 42 учнів у 6 класах.

ІІ. Кадрове забезпечення.

   У 2022-23 н.р.штатними працівниками школа була укомплектована на 100% .Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність.Час диктує все нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером , оргтехнікою.Усі вчителі школи володіють комп’ютером на рівні активного користувача.

   Якісний склад педагогічних працівників:

2 вчителі має  кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії».

7 вчителів  -кваліфікаційну категорію « спеціаліст І кваліфікаційної категорії»

1 вчитель – кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії»

ІІІ.Організація навчально- виховного процесу.

  У  закладі дотримується гуманізація, диференціація навчання.

   Структура навчального року така : І семестр, ІІ семестр, канікули та проведення ДПА.

   Під час канікул учителі проводять індивідуальну роботу з слабшими учнями, готують учасників предметних олімпіад, виготовляють дидактичний та роздатковий матеріал.

   Режим дня: з 9-00 до 15 – 35 проводяться уроки, між ними достатні для відпочинку перерви.Навчальні плани складаються відповідно до навчального плану,затвердженого міністерством освіти і науки України.

   За кожним класом закріплений класний керівник. Відносини у класних колективах та з учителем нормальні.

   Календарно- тематичні плани складаються відповідно до програм, методичних рекомендацій. Оцінювання навчальни х досягнень здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, розроблених Міністерством.

   Щодо ведення шкільної документації: по усіх предметах заведено необхідну кількість зошитів. Усі класні, домашні, тематичні оцінювання проводяться і перевіряються вчасно. Усі учні школи ведуть щоденники, вчителі намагаються вчасно заносити до них оцінки ,записувати зауваження та подяки учням.

   На кожного учня заведено особову справу, у якій є усі необхідні документи, виставляються щорічні оцінки.

   Класні журнали ведуться згідно інструкції.

   З учнями проводяться бесіди з техніки безпеки. Кожен навчальний предмет має методичний супровід- програму, підручник.

ІV.Результативність навчально- виховного процесу.

Клас

Високий рівень

Достатній Рівень

Середній рівень

Початковий рівень

 

5

 

 2

 

 3

 

 1

 

 1

 6

 

 

 

 3

 

 2

 

 

 7  1  5  1  
 9    2  2
1

  8                                                        1                           2                           2                                          


 


 

 

V. Управління закладом.

   Наша школа була заснована у 1924 році,приміщення пристосоване, але учнівським, батьківським та вчительським колективами кожного року докладаються зусилля щоб утримувати школу в статусі І-ІІ ступенів.

   Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективний, річний план роботи школи.

   Між усіма вчителями та класними керівниками розподілено проведення виховних заходів, відкритих уроків.

   Належним чином проводились предметні тижні.

VІ. Якість виховної роботи.

   Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та  свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самореалізації,спрямування їх у своїй роботі керуватися загальнолюдськими цінностями. У зв’язку з цим виховна діяльність школи була спланована відповідно до орієнтирів виховання.

   У школі за сприяння учителів, класних керівників були організовані виховні заходи. Належним чином оформлені інформаційні куточки у класах, вологе прибирання на перервах, стан озеленення школи .

VІІ. Соціальний захист.

   Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій Кількість дітей у них становить:

Сиріт-

Інвалідів-0

Малозабезпечених-0

Неповних сімей-4

Багатодітних сімей-9

   Усі діти постійно  перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для усіх учнів школи організоване безкоштовне харчування, участь у новорічних заходах з подарунками.

VІІІ.Профорієнтаційна робота.

   Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи- підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії.          Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально- виховного процесу:виховання трудових навичок школярів під час прибирання території, розширення знань щодо професій на уроках, зустріч з представниками навчальних закладів . Випускники нашої школи щороку працевлаштовуються.

 

Х. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників школи

організоване відповідно до нормативно –правової бази. Щорічно діти проходять медичний огляд, на підстав довідок формуються медичні групи. Медичне обслуговування вчителів організоване на базі Хмільницької ЦРЛ.    Вони щорічно проходять медичний огляд.

   Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей. Цікавими оздоровчими заходами є показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю.

   У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ щодо заходів по збереженню життя і здоров'я дітей, де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

ХІ. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

   Робота з охорони праці, безпеки, життєдіяльності,виробничої санітарії профілактики травматизму дітей у побуті під час навчально- виховного процесу визначається у діяльності педколективу як один із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України « Про охорону праці», « Про пожежну безпеку», « Державних санітарних норм улаштування».

   На початок навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, проводиться вступний інструктаж.

   У школі є в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожен кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

ХІІ. Управлінська діяльність

   Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів роботи вчителів – предметників і планів вихованої роботи класних керівників.

   У навчальному закладі є в наявності усі нормативно- правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Контроль  -це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норм, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально- виховного процесу, вивчення стану викладання навчальних предметів, виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи та наказах по навчальному закладу.

   Основними формами спілкування є порада, індивідуальні бесіди, інформування.

 

   Переважають такі методи керівництва як порада, похвала. Ставлення до людей шанобливе, справедливе, спілкування ввічливе, поважливе.